Inloggen

Zoeken

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

RSS Dutch Art Education Volg Dutch Art Education op Twitter Volg Dutch Art Education op Facebook Dutch Art Education op LinkedIn Dutch Art Education Youtube

Alles over kunstonderwijs - aan de slag met kunst in het onderwijs!

Kunstonderwijs gaat over beeldende kunst en vormgeving, muziek, theater, dans, film, literatuur en architectuur. Bij kunstonderwijs maken leerlingen kennis met kunst en cultuur. De focus bij Dutch Art Education is digitaal kunstonderwijs.

Digitaal kunstonderwijs

Digitaal onderwijs, ook in de kunstvakken, is trending. Dit maakt kunstonderwijs op afstand ook gemakkelijker, heel actueel en erg gewild door de maatregelen rondom het coronavirus.

Maar kunstonderwijs op afstand is niets nieuws, in 2010 is DAE ontstaan toen duidelijk werd dat het digitaliseren van lessen door leerlingen sterk werd gewaardeerd.

Waarom digitale lessen?

Aanpassingen kunnen in het digitale circuit snel toegepast worden. Het integreren van werk van leerlingen in de site stimuleert hen. Nadat digitalisering van lessen eerst ondersteunend was werd de digitale les steeds meer uitgangspunt voor de lessituatie.

Leerlingen die korte of langere tijd afwezig waren geweest konden zeer goed kennis nemen van praktische informatie. Algemene vragen werden opgelost door het bezoeken van de website en vakspecifieke vragen kregen meer ruimte in de praktijkles. Individuele docenten en /of kunstenaars maken inmiddels ook gebruik van de educatieve site.

Nadat het aantal digitale lessen steeds toenam ontstond er een belangstelling uit de kunstzinnige sector om blijvend over mijn digitale lessen te kunnen beschikken. Deze vraag leidde er toe dat ik de lessen steeds meer ging professionaliseren. De tijd die ik achter de computer doorbracht breidde zich steeds meer uit.

De toekomst van kunstonderwijs

De website zal geregeld vanuit ervaring en respons aangepast en uitgebreid worden. Deze ervaring is sterk persoonsgebonden en leeromgeving gericht.

Inmiddels ben ik, na 37 jaarkunstonderwijs te hebben gegeven, gepensioneerd en werk ik volledig aan digitaal kunstonderwijs en eigen werk.